Dr. Ron Malka

Director General, Ministry of Economy and Industry, Israel 

ד"ר רון מלכא מכהן כמנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מאוגוסט 2021, משרד אשר אמון על מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של מדינת ישראל ומכיל את זרוע התעשייה וזרוע התעסוקה.

לד"ר מלכא PHD בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן.

בין השנים 2018 – 2021, ד"ר מלכא כיהן כשגריר ישראל בהודו וסרי לנקה. בשנים 2016-2018 כיהן כדיקאן במכללת רמת גן. לד"ר מלכא ניסיון רב שנים באקדמיה וביעוץ וליווי פיננסי וכדירקטור במועצות מנהלים.

ד"ר מלכא השתחרר מצה"ל בדרגת אלוף משנה. בתפקיד האחרון סגן היועץ הכספי לרמטכ"ל.