Asaf Shalev

Director, Yeruham science center, Israel

מנהל את מרכז המדעים של ירוחם, בעל תאר ראשון במדעי המחשב ותעודת הוראה ללימודי מתמטיקה על ייסודי .MBA בניהול מלכ"רים, תואר שני בלימודי משפחה וייעוץ לגיל השלישי
עשרים שנה נסיון בתעשיית ההי טק הישראלי